Įvyko steigiamasis susirinkimas

2015-07-16 įvyko steigiamasis Zarasų miesto vietos veiklos grupės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Rasa Juškėnienė (Zarasų raj. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos Apskritas stalas atstovė), Ignas Tiškevičius (UAB IgNNoras atstovas) ir Arvydas Steponavičius (Zarasų rajono savivaldybės atstovas). Trys atstovai, atstovaujantys NVO, verslo ir valdžios sektorių pasirašė steigimo asociacijos Zarasų miesto vietos veiklos grupės steigimo sutartį. VĮ Registrų centre…