Zarasų miesto VVG įgyvendina projektą

Zarasų miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Zarasų miesto Vietos plėtros strategijos parengimas“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Projekto tikslas – Zarasų miesto bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos parengimas, siekiant išnaudoti Zarasų miesto bendruomenių,…