Patvirtintas siūlomų finansuoti strategijų sąrašas – Zarasai sąraše!

LR vidaus reikalų ministras 2016 m. liepos 20 d. pasirašė įsakymą Nr.1V-505  kuriame pateikia sąrašą dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų. Iš visų Lietuvos miestų parengtų vietos plėtros strategijų aukščiausiu balu  įvertinta 17 miestų strategijos. Sąrašo pirmoje vietoje – Zarasų miesto vietos plėtros strategija! Tai reiškia, kad turime realią galimybę gauti finansavimą Zarasų miesto vietos plėtros…