Pasirašyta sutartis dėl Zarasų miesto vietos plėtros strategijos administravimo

Gruodžio 21 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rasa Juškėnienė pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos administravimo. Pasirašyta sutartis skirta strategijos įgyvendinimo administracinių funkcijų užtikrinimui: pareiškėjų mokymui, konsultavimui, strategijos veiksmų viešinimui, strategijos įgyvendinimo administravimui. Bendra Strategijos vertė 2017-2022 m. – 550 000 Eur. Iš jų:…