Patvirtintas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

Balandžio 9 d. įvyko mokymai skirti Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdybos nariams.  Mokymų metu aptarti Zarasų miesto vietos veiklos grupės plėtros 2016-2022 m. strategijoje remiami veiksmai (veiklos), paramos sumos ir intensyvumas, numatomi pasiekti rodikliai, tikslinės grupės, tinkamos ir netinkamos išlaidos. Balandžio 9 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdyba aptarė ir patvirtino Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022…