ŠAUKIAMAS ZARASŲ MIESTO VVG TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMAS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Tarybos narių susirinkimui inicijuojama rašytinė sprendimų priėmimo procedūra žemiau pateiktais klausimais: 1. Dėl pritarimo pakeisti projekto „Zarasų interneto prekybos tinklas“ vykdytoją į kitą juridinį asmenį. 2. Dėl Zarasų miesto vietos veiklos grupės sudaryto vietos plėtros projektų sąrašo…

ŠAUKIAMAS ZARASŲ MIESTO VVG VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Visuotiniam narių susirinkimui inicijuojama rašytinė sprendimų priėmimo procedūra žemiau pateiktais klausimais: 1. Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Zarasų skyriaus išstojimo iš Zarasų miesto VVG. 2. Dėl Zarasų…