Apie mus

Zarasų miesto vietos veiklos grupė (toliau – ZMVVG) įregistruota 2015-08-18. ZMVVG steigėjai – 3 sektorių atstovai (verslo, vietos valdžios ir NVO). Asociacijos steigimo sutartį 2015-07-16 pasirašė Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga Apskritas stalas, UAB IgNNoras ir Zarasų rajono savivaldybė.

Zarasų mieste LR Statistikos departamento duomenimis gyvena 6966 gyventojai. Pastaruosius 10 metų gyventojų skaičius nuolat mažėja. 2015-11-01 Lietuvos darbo biržos Zarasų skyriaus duomenimis Zarasų mieste užregistruota 442 bedarbių, kas sudaro 11,0 proc. visų Zarasų miesto darbingo amžiaus gyventojų,  iš jų – 55,2 proc. vyrų, 44,8 proc. moterų (mieste taip pat didelis neregistruotų bedarbių skaičius). Situacijos analizės skaičiai liudija, jog socialinės integracijos situacija mieste taip pat sudėtinga. Nevyksta bendruomeninės iniciatyvos ir pan.
Šioms problemoms spręsti nutarta pasinaudoti ES struktūrine parama, parengti Zarasų miesto vietos plėtros strategiją 2016-2022 m. (toliau – Strategija), kuri padėtų išnaudoti Zarasų miesto bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bendruomenių socialinės integracijos didinimui ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimui.

Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – taryba. Plačiau apie Visuotinio susirinkimo ir Tarybos įgaliojimus skaitykite dokumente ZMVVG įstatai.

Šiuo metu ZMVVG tarybą sudaro 6 nariai, kurie atstovauja bendruomenines organizacijas ir(ar) vietos nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir valdžios atstovus. Balsuojant kiekvienas tarybos narys turi lygias balsų proporcijas. ZMVVG tarybos nariai:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Sektorius
1. Vytautas Bratiška Verslo atstovas
2. Ignas Tiškevičius Verslo atstovas
3. Olga Ludziš NVO atstovė
4. Ernestas Šaltys NVO atstovas
5. Erikas Černovas Valdžios atstovas
6. Aurelija Trimonytė Valdžios atstovė