Patvirtinta Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2022 m. kovo 17 d.  nuotoliniu būdu per ZOOM platformą įvyko Zarasų miesto vietos veiklos grupės (toliau – ZMVVG) visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu ZMVVG nariai vienbalsiai pritarė Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – Strategija) metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2021 metus. ZMVVG pirmininkė Rasa Juškėnienė džiaugėsi, jog strategijoje suplanuoti pasiekti rodikliai jau praktiškai…

ŠAUKIAMAS ZARASŲ MIESTO VVG VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022 m. kovo 17 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą vyks Zarasų miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau kiekvienam VVG nariui el. paštu). Numatoma darbotvarkė: 1. Dėl Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo. 2. Dėl Asociacijos pirmininko ir Asociacijos…

„Zarasai Startup” – iniciatyva padėjusi susikurti naujiems verslams Zarasuose

Prieš beveik dvejus metus prasidėjęs „Zarasai Startup” projektas – jaunų verslininkų akseleratorius, jau finišo tiesiojoje! Šiandien „Smulkaus verslo skatinimas Zarasų mieste” (vėliau pavadintas „Zarasai Startup”) projekto, finansuoto Europos Socialinio fondo agentūros, Zarasų rajono savivaldybės bei VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto indėlių dėka jaunieji verslininkai Zarasuose jau augina naujus verslus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios praėjus beveik…

Baigtas projektas „Reikalingi žmonės“

2019-2020 metais Zarasuose buvo įgyvendinamas projektas „Reikalingi žmonės“. Projektas buvo skirtas dviems tikslinėms grupėms: Zarasų mieste gyvenančioms šeimoms, kurios vienaip ar kitaip patiria socialinę atskirtį (dėl mažų pajamų ar pan.) ir judėjimo negalią turintiems asmenims. Projekto veiklose sėkmingai dalyvavo 73 unikalūs asmenys. DĖKOJAME visiems dalyvavusiems ir savanoriavusiems projekte. Projekto įgyvendinimo metu veikė dvi savanorių komandos:–…

ŠAUKIAMAS ZARASŲ MIESTO VVG TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMAS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Tarybos narių susirinkimui inicijuojama rašytinė sprendimų priėmimo procedūra žemiau pateiktais klausimais: 1. Dėl pritarimo pakeisti projekto „Zarasų interneto prekybos tinklas“ vykdytoją į kitą juridinį asmenį. 2. Dėl Zarasų miesto vietos veiklos grupės sudaryto vietos plėtros projektų sąrašo…

ŠAUKIAMAS ZARASŲ MIESTO VVG VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Visuotiniam narių susirinkimui inicijuojama rašytinė sprendimų priėmimo procedūra žemiau pateiktais klausimais: 1. Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Zarasų skyriaus išstojimo iš Zarasų miesto VVG. 2. Dėl Zarasų…

Kviečiame dalyvauti nuotoliniuose mokymuose!

2020-09-30 nuo 10 val. vyks nuotoliniai mokymai Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdymo organų nariams. Mokymų metu bus aptarta Zarasų miesto vietos plėtros strategija, jos keitimas, įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami projektai bei kiti aktualūs klausimai. Mokymų trukmė 4 val. Nuoroda į mokymus bus atsiųsta į el. paštą

,,Persikvalifikuok“ ir pradėk nuo pradžių

Esi iš Zarasų? Tau 18-29 metų? Nedirbi, nesimokai, ne ūkininkas? O gal esi motinystės atostogose? Jei TAIP, tuomet šis pasiūlymas TAU! Projektas ,,Persikvalifikuok“ suteikia galimybę nemokamai baigti neformalaus (ar profesinio) ugdymo programą ir įgyti norimos srities žinių bei įgūdžių. Kodėl verta mokytis? 1. Padėsime išsirinkti mokymosi programą. 2. Apmokėsime mokslą. 3. Padėsime ieškoti darbo (arba…

Įgyvendinamas projektas „Atrask paguodą“!

Tai vyresnio amžiaus žmonių socialinei atskirčiai mažinti ir kultūrinei veiklai skatinti skirtas projektas, pradėtas įgyvendinti 2019 m. birželio 1 d. Trisdešimt vyresnio amžiaus projekto dalyvių, 20 šokių grupės „Ąžuolinis“ narių ir 10 gyventojų, įsitraukusių į projekto veiklą, nuveikė išties nemažai: 2019 m. birželio 20 d. dalyvavo seminare „Etiketas kasdienėse situacijose ir per šventes – vizualus…