Kaip tapti nariu?

Zarasų miesto vietos veiklos grupės nariu gali tapti juridinis vienetas atstovaujantis vieną iš trijų sektorių – NVO, verslas, valdžia.

1. Naujų narių priėmimą vykdo Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimo – Asociacijos taryba.
2. Norėdamas tapti Asociacijos nariu, juridinis asmuo pateikia:
2.1. prašymą raštu tapti Asociacijos nariu;
2.2. juridinio nario sprendimą dėl stojimo į Asociaciją ir įgaliojimą atstovauti.
2.3. juridinio asmens įstatų kopiją.
3. Asociacijos nariu tampama iš karto po Asociacijos visuotinio narių susirinkimo teigiamo sprendimo arba Asociacijos tarybos teigiamo sprendimo.
4. Narys laikomas išstojęs iš Asociacijos, kai jo prašymas ir juridinio nario sprendimas dėl išstojimo iš Asociacijos yra patvirtinamas Visuotiniame susirinkime ar Asociacijos taryboje.
5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, Tarybos, asociacijos pirmininko siūlymu, jeigu:
5.1. sistemingai nesilaiko Asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų nuostatų;
5.2. be pateisinamos priežasties nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 90 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos;
5.3. sistemingai vykdo Asociacijos tikslams prieštaraujančią veiklą.
6. Iš Asociacijos pašalintiems nariams jų sumokėti nario įnašai, nario mokesčiai ir kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.