Paskelbti NAUJI KVIETIMAI teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kuriais siekiama paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą

Zarasų miesto vietos veiklos grupė skelbia trečiąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Laukiame projektinių pasiūlymų, kurie būtų skirti Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 1 tikslo “Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes” uždavinių įgyvendinimui. Vienas vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti teikiamas tik pagal vieną iš pasirinktų veiksmų 1.1.2,…

Paskelbti NAUJI KVIETIMAI teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kuriais siekiama mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį

Zarasų miesto vietos veiklos grupė skelbia trečiąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Laukiame projektinių pasiūlymų, kurie būtų skirti Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 2 tikslo “Mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį“ uždavinių įgyvendinimui. Vienas vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti teikiamas tik pagal vieną iš pasirinktų veiksmų 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 arba…

Įdomu, kaip spręsti darbo vietų kūrimo ir įsidarbinimo Zarasuose problemas? Kaip mažinti socialinės atskirties problemas? Pasikalbėkime apie tai!

2018-09-13 17.30 val. Zarasų miesto vietos veiklos grupė kviečia būsimus Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. projektinių pasiūlymų rengėjus į viešą renginį-diskusiją Zarasų viešojoje bibliotekoje. Kalbėsime apie remiamus projektus: – orientuotus į Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingų įgūdžių įgijimą ir informacijos suteikimą; – orientuotus į Zarasų mieste teikiamų socialinių paslaugų plėtrą; – orientuotus į…

Patvirtintas siūlomų finansuoti projektų sąrašas. Kviečiame susipažinti

2018 m. birželio 15 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdyba sudarė ir patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą. Siūlomų finansuoti…

PAREIŠKĖJAMS aktualūs dokumentai

Žemiau pateikiamos nuorodos į vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams aktualius dokumentus ir formas Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmus 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2 ir 1.2.3. terminas – balandžio 4 d. 17 val. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmus 2.1.1., 2.1.2,…

REGISTRUOKIS į mokymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams

Kovo 13, 20 ir 21 d. vyks mokymai skirti vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams pagal Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmus. Teikiantiems projektinius pasiūlymus pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.3 veiksmus, MOKYMAI vyks kovo 13 d. 9 val. (Zarasų viešosios bibliotekos seno pastato 3 aukšte, kompiuterių klasėje) 1.1.1. veiksmas. Naujų verslo ir socialinio verslo…