Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimo eiga

Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategija (toliau – Strategija) pradėta rengti 2015 metais, patvirtinta 2016 metų pradžioje. Kas įvyko nuo Strategijos patvirtinimo, kas vyksta dabar ir kas vyks rytoj? Kas jau įvyko? 2016-02-04 įvyko Zarasų miesto vietos veiklos grupės (toliau – ZMVVG) visuotinis susirinkimas, kurio metu ZMVVG grupės nariai vienbalsiai patvirtino Strategiją. 2016-07-20 LR…

Patvirtintas siūlomų finansuoti projektų sąrašas. Kviečiame susipažinti

Liepos 19 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdyba sudarė ir patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti ir siūlomų bendrai nefinansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašus.…

REGISTRUOKIS į mokymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams

Birželio 2 ir 6 d. vyks mokymai skirti vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams pagal Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 1 tikslo veiksmus. Teikiantiems projektinius pasiūlymus pagal 1.2.1, 1.2.2 ir 1.2.3 veiksmus, MOKYMAI vyks birželio 2 d. 9 val. (Zarasų viešosios bibliotekos seno pastato 3 aukšte, kompiuterių klasėje) 1.2.1. veiksmas. Iniciatyvų skirtų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių darbo…

Kviečiame teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kuriais siekiama paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą

Zarasų miesto vietos veiklos grupė skelbia pirmąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Laukiame projektinių pasiūlymų, kurie būtų skirti Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 1 tikslo “Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes” uždavinių įgyvendinimui. Vienas vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti teikiamas tik pagal vieną iš pasirinktų veiksmų 1.1.1,…

PAREIŠKĖJAMS aktualūs dokumentai

Žemiau pateikiamos nuorodos į vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams aktualius dokumentus ir formas. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmus 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., ir 1.2.3. terminas – birželio 21 d. 16 val. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmus 2.1.1., 2.1.2, 2.2.1…