ŠAUKIAMAS ZARASŲ MIESTO VVG VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Visuotiniam narių susirinkimui inicijuojama rašytinė sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais klausimais: Dėl Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo. Dėl Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. keitimo patvirtinimo. Informacija VVG…