Patvirtinta Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2022 m. kovo 17 d.  nuotoliniu būdu per ZOOM platformą įvyko Zarasų miesto vietos veiklos grupės (toliau – ZMVVG) visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu ZMVVG nariai vienbalsiai pritarė Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – Strategija) metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2021 metus. ZMVVG pirmininkė Rasa Juškėnienė džiaugėsi, jog strategijoje suplanuoti pasiekti rodikliai jau praktiškai…

ŠAUKIAMAS ZARASŲ MIESTO VVG VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022 m. kovo 17 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą vyks Zarasų miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau kiekvienam VVG nariui el. paštu). Numatoma darbotvarkė: 1. Dėl Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo. 2. Dėl Asociacijos pirmininko ir Asociacijos…