Pateik pasiūlymą Zarasų miesto strategijai!

Manai, kad niekam neįdomi Tavo nuomonė? Įdomi! Pateik pasiūlymą dėl Zarasų miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos. Zarasų miesto vietos veiklos grupė (sudaryta iš nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo ir valdžios atstovų) rengia Zarasų miesto vietos plėtros strategiją 2016-2022 m. (toliau – Strategija). Pagal parengtą strategiją ir joje numatytus tikslus Zarasų mieste 2016-2022 m. bus finansuojami…

2015-10-29 Seminaras ZMVVG nariams

2015 m. spalio 29 d. įvyko 1 dienos seminaras apie kuriamą Zarasų miesto vietos plėtros strategiją, jos numatytas ir tinkamas finansuoti veiklas. Šiame renginyje dalyvavo ZMVVG valdybos nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Seminaro tikslas – supažindinti su VPS numatomomis remti veiklomis, tikslinėmis grupėmis, atrankos procedūra, finansavimo galimybėmis, taip pat strateginio planavimo pagrindais…

Zarasų miesto VVG įgyvendina projektą

Zarasų miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Zarasų miesto Vietos plėtros strategijos parengimas“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Projekto tikslas – Zarasų miesto bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos parengimas, siekiant išnaudoti Zarasų miesto bendruomenių,…

Įvyko steigiamasis susirinkimas

2015-07-16 įvyko steigiamasis Zarasų miesto vietos veiklos grupės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Rasa Juškėnienė (Zarasų raj. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos Apskritas stalas atstovė), Ignas Tiškevičius (UAB IgNNoras atstovas) ir Arvydas Steponavičius (Zarasų rajono savivaldybės atstovas). Trys atstovai, atstovaujantys NVO, verslo ir valdžios sektorių pasirašė steigimo asociacijos Zarasų miesto vietos veiklos grupės steigimo sutartį. VĮ Registrų centre…